Miért minket

Személyes adataim törlése

Személyes adataim törlése

 
 

Személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon lehet Cégünknél kezdeményezni:

  • postai úton a Mi Óvodánk Kft, 1163 Budapest, Veres Péter út 51. címen,
  • e-mail útján info@miovodank.hu e-mail címen,
  • telefonon 06-1-320-1537 számon